Tag: master data management

Dane podstawowe (master data) w marketingu B2B

Truizmem jest, że najwyższą wartość stanowią spójne i przejrzyste dane. Jeśli będziemy mieli bałagan w danych nt. klientów...