Tag: joshua bell

Jak używać reklamy prasowej w Twoim marketingu mix?

Reklama prasowa nie jest już używana jako medium zasięgowe – papierowe gazety czyta 53% klasy średniej. Dla porównania:...