Social media marketing okiem Samuela Scotta

To miała być wspaniała era. Dziewicza era. Era bez reklamy. Social media miały zabić wszystko – od spotów...