Jak kategoryzować klientów na podstawie modelu Insights Discovery?

Niektóre transakcje kończą się sukcesem, niektóre nie. Wszystko zależy od osoby po drugiej stronie – klienta. Aby skłonić...